Ortopédia

Az ortopédia az orvostudománynak az ága, mely az emberi test egyes részeinek állandó alakeltéréseivel foglalkozik; kutatja az elferdülések létrejövetelének okait, ismerteti az elferdüléseket s ezeket gyógyítani igyekszik.