Foglalkozásegészségügy

A foglalkozás-egészségügyi ellátás olyan elsősorban preventív szolgálat, amelynek feladata a munkavállalók egészségvédelme, egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése.